چند تصویر حاصل همراهی استاد زنوزی
و شرکت در همایش خوشنویسی اورمیه 1392.06.21

استاد امیرخانی و استاد زنوزی
استاد امیرخانی و استاد زنوزی

استاد صندوق آبادی
استاد صندوق آبادیبرچسب ها :
همایش خوشنویسی ,  استاد امیرخانی ,  اورمیه ,  خوشنویسی ,  خط ,