استاد حسن تقی زاده کرمانی،
در برنامه تلویزیونی "پاییز گجه لری" شبکه سهند میهمان دیدگان پرمهرتان خواهند بود.

زمان: یکشنبه 92.9.17 ساعت 9 شب ، شبکه استانی سهند (تبریز)


استاد کرمانیبرچسب ها :
استاد ,  استاد کرمانی ,