چند کانال خوشنویسی در برنامه موبایلی تلگرام:

کانال خوشنویسی در تلگرام

کانال تلگرام آموزش خوشنویسی توسط آقای ادریس قاسمی:
www.telegram.me/ghalamokaghaz

کانال تلگرام آموزش خوشنویسی سایت آثار هنرمندان ایران:
www.telegram.me/amoozeshehonar

کانال تلگرام استاد عباس سلطان آبادی:
www.telegram.me/abbassoltanabadi

کانال تلگرام استاد عباس اخوین:
www.telegram.me/abbasakhavein

کانال تلگرام استاد فرید خلیلی
(خوشنویسی و شعر به همراه مسابقه و جایزه)
www.telegram.me/faridi2

کانال تلگرام انجمن خوشنویسان ایران:
www.telegram.me/anjomankhoshnevisaniran


پی نوشت:
اگر کانال خوب دیگری سراغ دارید اطلاع بدید.