روز 《 هنر انقلاب اسلامی 》 
و یاد و خاطره سید شهیدان اهل قلم، سیدمرتضی آوینی
گرامی باد.