با همت و همراهی استاد مجتبی ملک زاده ، آموزش خط شکسته توسط هنرمندان گروه «جمع مشتاقان» در فضای مجازی برگزار می شود...

هدف
آموزش و ترویج خط شکسته با استفاده از شبکه های اجتماعی و تکنولوژی های نوین ارتباطی

شرایط
1 ـ کلاس ها به صورت دوره سه ماهه و هفته ای یک جلسه در ساعت و روز معین برگزار می شود
2 ـ مبلغ شهریه هر دوره ، حداقل 300000 ریال می باشد که به شماره ی  حساب ۰۱۰۳۳۶۶۰۹۵۰۰۴ واریز می شود ( لازم به ذکر است درآمدهای حاصل از این مهم در موسسه خیریه آبشار عاطفه ها به نشانی اینترنتی www.absharcharity.com  صرف می شود
3 ـ حداقل آشنایی با خط و خوشنویسی و اسباب کتابت
هنرجویان پس از انتخاب مدرس مورد نظر ، با شماره ی 09125521038 (میثم سلطانی) تماس گرفته و از زمان و شرایط کلاس مطلع می شوند لازم به ذکر است تعداد هنرجویان هر مدرس دارای سقف معینی می باشد

مدرسان
آقای مذکور روزگار
آقای حافظ رنجبر
آقای رضا ظرفیان
آقای رضا امینی
آقای میثم سلطانی

وبلاگ جمع مشتاقان:
www.j-moshtaqan.mihanblog.com