متأسفانه اعتماد و حسن ظنی که برخی دوستان و بزرگواران داشته اند مورد خیانت قرار گرفته و آثاری که جهت حفظ میراث خوشنویسی و استفاده در جهت یادگیری خوشنویسی و آنالیز خطوط با زحمت فراوان و دقت بالا اسکن شده بودند و به صورت محدود بین برخی دوستان دست به دست می شد به دست نااهل جماعت و عده ای سودجو افتاده است و مدتی است فرد یا افرادی اقدام به تبلیغ برای فروش پک مجموعه ای از آثار خوشنویسی استاد امیرخانی کرده اند.

از آنجا که این اقدام ، یک دزدی آشکار و خیانت در امانت است و با تاسف فراوان، تذکرات خصوصی مانع این سوءاستفاده نگردیده به ناچار مطلب به صورت عمومی به اطلاع عزیزان رسید تا بدانند آنچه به فروش گذاشته شده حاصل زحمات بزرگواران دیگری است که هیچگاه دنبال سودجویی و نفع مادی شخصی نبوده اند و به جهت رعایت حقوق مؤلفین و ناشرین ، با فروش و انتشار عمومی اسکن کتب و آثار خوشنویسی (به ویژه آثار در حال چاپ و موجود در بازار) به شدت مخالف هستند.

امید که همکاری و همصدایی خوشنویسان و هنردوستان گرامی ، مانع این قبیل سوءاستفاده ها و سود جویی ها گردد.