نمایشگاه هنرهای تجسمی و صنایع دستی « هنر سلدوز »
با آثاری از هنرمندان شهرستان نقده:
اسماعیل رهسپار ، فرامرز تیمورنژاد ، رامین عباس نژاد و حسن خزائی
در تهران برپاست ...

زمان: 1 تا 15 دیماه 1393 ؛ ساعت 9 تا 18
مکان: تهران، میدان بهمن ، نگارخانه فراهنگسرای بهمن


نمایشگاه هنرهای تجسمی و صنایع دستی هنر سلدوز در تهرانبرچسب ها :
نمایشگاه خوشنویسی ,