نخستین نمایشگاه خوشنویسی آثار شکسته نستعلیق
استاد یوسف کله جاهی
با عنوان « ترنم شکسته »
در تبریز برپا می شود.

نمایشگاه خوشنویسی استاد یوسف کله جاهی

مکان: تبریز، آبرسان، خانه فرهنگ و هنر تبریز ، نگارخانه میرعلی تبریزی
افتتاحیه: یکشنبه 23 آذرماه 1393 ، ساعت 3 بعدازظهر
بازدید: 23 الی 26 آذرماه 1393 ، ساعت 3 الی 6 بعدازظهر