اثر استاد امیرخانی با تذهیب خانم مونا زین العابدینی
به همراه چند دیتیل

نمایشگاه آثار خوشنویسی استاد غلامحسین امیرخانی
با عنوان خاطره قلم
گالری ساربان - آذرماه 1393


(4 تصویر)

نمایشگاه آثار خوشنویسی استاد غلامحسین امیرخانی


مونا زین العابدینی

نمایشگاه آثار خوشنویسی استاد غلامحسین امیرخانی

نمایشگاه آثار خوشنویسی استاد غلامحسین امیرخانی

نمایشگاه آثار خوشنویسی استاد غلامحسین امیرخانی


یادآور می شود پیشتر دو اثر دیگر از استاد امیرخانی با تذهیب خانم زین العابدینی
در «کلک شکرین» منتشر شده بود:


نمایشگاه آثار خوشنویسی استاد غلامحسین امیرخانی   و   نمایشگاه آثار خوشنویسی استاد غلامحسین امیرخانیبرچسب ها :
استاد امیرخانی ,  نمایشگاه خوشنویسی ,  خط نستعلیق ,  تذهیب ,