تصاویری از نمایشگاه آثار خوشنویسی استاد غلامحسین امیرخانی
با عنوان خاطره قلم
گالری ساربان - آذرماه 1393


(11 تصویر)

نمایشگاه آثار خوشنویسی استاد غلامحسین امیرخانی


نمایشگاه آثار خوشنویسی استاد غلامحسین امیرخانی

نمایشگاه آثار خوشنویسی استاد غلامحسین امیرخانی

نمایشگاه آثار خوشنویسی استاد غلامحسین امیرخانی

نمایشگاه آثار خوشنویسی استاد غلامحسین امیرخانی

نمایشگاه آثار خوشنویسی استاد غلامحسین امیرخانی

نمایشگاه آثار خوشنویسی استاد غلامحسین امیرخانی

نمایشگاه آثار خوشنویسی استاد غلامحسین امیرخانی

نمایشگاه آثار خوشنویسی استاد غلامحسین امیرخانی

نمایشگاه آثار خوشنویسی استاد غلامحسین امیرخانی


استاد عباس سلطان آبادی در نمایشگاه استاد امیرخانی:

استاد عباس سلطان آبادی در نمایشگاه استاد امیرخانی


پی نوشت:
7 آذرماه موفق به دیدار از نمایشگاه شدم.
فرصت نبود تصاویر رو با سایت های دیگه مثل عزیزی هنر کنترل کنم که تکراری نباشند.
برچسب ها :
استاد امیرخانی ,  نمایشگاه خوشنویسی ,  خط نستعلیق ,  استاد عباس سلطان آبادی ,