ورک شاپ استاد مجتبی سبزه روز شنبه 93.07.12
در نمایشگاه بین المللی تبریز برگزار شد.

ورک شاپ استاد سبزه در تبریز 1393


ورک شاپ استاد سبزه در تبریز 1393

ورک شاپ استاد سبزه در تبریز 1393

ورک شاپ استاد سبزه در تبریز 1393برچسب ها :
استاد مجتبی سبزه ,  ورک شاپ خوشنویسی ,  نستعلیق ,  تبریز ,