چون گفتنی باشد
و همه ی عالم از ریش من درآویزند که: «مگو» ، بگویم!
هر آینه، اگر چه بعد از هزار سال باشد
این سخن بدان کس برسد که من خواسته باشم.
(از مقالات شمس تبریز)خط استاد امیرخانی 1391

نمایشگاه خوشنویسی استاد امیرخانی و استاد حیدری در تبریز 93.02.31

استاد امیرخانی - چون گفتنی باشد بگویم

جهت مشاهده ادامه تصاویر (9 دیتیل) به ادامه مطلب مراجعه نمایید.

استاد امیرخانی - چون گفتنی باشد بگویم

استاد امیرخانی - چون گفتنی باشد بگویم

استاد امیرخانی - چون گفتنی باشد بگویم

استاد امیرخانی - چون گفتنی باشد بگویم

استاد امیرخانی - چون گفتنی باشد بگویم

استاد امیرخانی - چون گفتنی باشد بگویم

استاد امیرخانی - چون گفتنی باشد بگویم

استاد امیرخانی - چون گفتنی باشد بگویم

استاد امیرخانی - چون گفتنی باشد بگویمبرچسب ها :
استاد امیرخانی ,  نمایشگاه خوشنویسی ,  خط نستعلیق ,  تبریز ,