هوالباقی
هنرمند فرهیخته و گرامی، جناب آقای حسین امن الهی
خبر درگذشت پدر گرامیتان موجب تأثر و تألم گردید. بدینوسیله ضمن عرض تسلیت و تعزیت و همدردی، برای آن فقید، رحمت و مغفرت الهی و برای حضرتعالی و سایر بازماندگان صبر و اجر و عافیت مسئلت داریم.

انجمن خوشنویسان تبریز

مراسم تشییع: پنجشنبه 93.4.15  ساعت 10 صبح ، وادی رحمت تبریز