اثر خوشنویسی دکتر حسین الهی قمشه ای
چاپ شده در کتاب مجموعه آثار خوشنویسان معاصر ایران
سال 1366


خوشنویسان معاصر - دکتر قمشه ای


چهاردهم خردادماه است...
جهت خشنودی امام و شهدا و سلامتی رهبری، حمد و سوره ای بخوانیم و صلواتی بفرستیم.
برچسب ها :
خوشنویسان معاصر ایران ,  خط ,  نقاشیخط ,