فراخوان

سومین دوسالانه خوشنویسی ایران

بزرگداشت استاد احمد سهروردی(یاقوت ثانی)

مقدمه:

هنرور به گیتی برازنده است                    كه گیتی ز صاحب هنر زنده است


با استعانت از پروردگار هنر آفرین و همت والای هنرمندان متعهد ایران اسلامی و با گرامیداشت یاد و خاطره بزرگان‌خوشنویسی این سرزمین پرگهر، اداره كل امور هنرهای تجسمی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و موسسه توسعه هنرهای تجسمی معاصر با همكاری اداره كل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان قزوین، شهرداری و انجمن خوشنویسان قزوین به منظور پاسداشت خالقان آثار ماندگار خوشنویسی، شناخت و شناسایی شایسته ی استعدادهای برتر در این عرصه و تبادل تجربیات ارزنده ی پیش كسوتان و مشتاقان این هنر،سومین دوسالانه خوشنویسی ایران را در فضایی رقابتی و حرفه ای برگزار می نماید.

دبیرخانه سومین دوسالانه خوشنویسی ایران

بخش ها:
 • بخش رقابتی
 • بخش غیررقابتی

رشته ها:

نستعلیق،شكسته نستعلیق، نسخ و ثلث

شرایط شركت در بخش های دوسالانه:

 • هنرمندان مجاز به شركت در یكی از بخش های دوسالانه می باشند.
 • كلیه آثار می بایست با احتساب حاشیه در اندازه های (50*35 و 70*50 و 100*70) بدون قاب ارسال شود.
 • هر هنرمند مجاز به ارسال حداكثر2 اثر در هر یك از رشته ها می باشد.
 • موضوع آثار ارسالی آزاد می باشد.
 • آثار به صورت پاسپارتو و بدون قاب و در بسته بندی مناسب تا تاریخ 10 مردادماه به دبیرخانه ارسال گردد.
 • آثار ارسالی باید در دوسال اخیر تحریر شده باشد.
 • آثار ارسالی در هیچ جشنواره ی شركت داده نشده باشد.

سایر موارد:

 • به كلیه هنرمندانی كه آثارشان به بخش نمایشگاه راه پیدا نماید گواهی شركت اهدا خواهد شد.
 • آثار منتخب در كتاب سومین دوسالانه تا اختتامیه به چاپ خواهد رسید.
 • تصمیم گیری نهایی درباره مواردی كه در آیین نامه و مقررات پیش بینی نشده به عهده دبیر دوسالانه می باشد.
 • تكمیل فرم تقاضای شركت در دوسالانه الصاق بر چسب و مشخصات بر روی هر یك از آثار ارسالی به منزله قبولی شرایط و مقررات آیین نامه شركت در دوسالانه می باشد.
 • دبیرخانه هیچگونه مسئولیتی در قبال خسارت وارد شده به آثار ارسالی از طریق بسته بندی و پست را نخواهد پذیرفت و مسوولیت آثار پس از دریافت و ثبت در دبیرخانه به عهده ی دبیرخانه می باشد.
 • دبیرخانه مجاز است از آثار ارسالی به صور مختلف(فیلم، كتاب، عكس و نمایشگاه) استفاده نماید..
 • اصل آثار بخش نمایشگاه پس از اتمام دوسالانه تا دو هفته توسط هنرمندان از دبیرخانه قابل دریافت بوده و در صورت عدم مراجعه به نشانی ایشان از طریق پست و با مسوولیت صاحب اثر ارسال خواهد شد.
 • در صورت مهیا بودن شرایط خرید آثار و تمایل صاحبان اثر، جهت فروش تابلوهای خوشنویسی قیمت مورد نظر را در پشت اثر ثبت نمایند.
 • كلیه آثاری كه با قاب به دبیرخانه ارسال شود صرفا به صورت حضوری عودت داده خواهد شد..

مهلت ارسال آثار:

 • آخرین مهلت ارسال آثار 10 مردادماه سال 1393.
 • مراسم افتتاحیه شهریورماه سال 1393.

جوایز بخش رقابتی:

 • نستعلیق:

به 10 اثر برگزیده توسط هیات داوران بدون اولویت رتبه مبلغ 30000000 ریال اهدا خواهد شد.

 • شكسته نستعلیق:

به 7 اثر برگزیده توسط هیات داوران بدون اولویت رتبه مبلغ 30000000 ریال اهدا خواهد شد.

 • نسخ:

به 5 اثر برگزیده توسط هیات داوران بدون اولویت رتبه مبلغ  30000000 ریال اهدا خواهد شد.

 • ثلث:

به 5 اثر برگزیده توسط هیات داوران بدون اولویت رتبه مبلغ 30000000 ریال اهدا خواهد شد.

آدرس دبیرخانه:

قزوین: بلوارآزادگان(غیاث آباد)- چهارراه غیاث آباد- جنب مسجد حضرت امام خمینی(ره)- اداره كل فرهنگ و ارشاد اسلامی- دبیرخانه سومین دوسالانه خوشنویسی ایران            

تلفن های دبیرخانه:02833691412 -02833686822      تلفكس:02833691412

نشانی سایت و پست الكترونیكی: info@qershad.ir

www.bici.ir
www.Qershad.ir


اداره كل امور هنرهای تجسمی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

موسسه توسعه هنرهای تجسمی معاصر

اداره كل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان قزوین

شهرداری قزوین

انجمن خوشنویسان قزوینفرم مشخصات شرکت کنندگان سومین دوسالانه خوشنویسی ایران

قزوین- شهریورماه 1393

نام و نام خانوادگی:                         شماره شناسنامه:               کد ملی:                  صادره از:

تاریخ تولد:

نستعلیقo شكسته نستعلیقo ثلث o نسخo

آدرس دقیق پستی:

کدپستی:

شماره تلفن ثابت و همراه:

نشانی پست الکترونیکی(الزامی):

بخش: رقابتیo غیررقابتی: o

قیمت پیشنهادی اثر به ریال(در صورت تمایل):

امضاء و تاریخ