آزمون پایان دوره ای خردادماه 1393 انجمن خوشنویسان ایران
به طور همزمان در روزهای پنجشنبه و جمعه 1 و 2 خردادماه
در تبریز و شعب سراسر کشور برگزار می گردد.


برنامه آزمون خردادماه 93 انجمن خوشنویسان ایران

آدرس انجمن خوشنویسان تبریز:
خیابان شهید آیت الله دکتر بهشتی (منصور سابق) ، طبقه فوقانی کتابخانه رشدیه ، انجمن خوشنویسان تبریز
تلفن: 0411.3360170

ساعات مراجعه و تماس:
همه روزه بجز ایام تعطیل ؛ از ساعت 4 تا 7 بعد از ظهر